Skontaktuj się z Nami

Czekamy na Ciebie

Telefon:
+ 48 784 095 329; +48 784 095 333
Adres e-mail:
pkbbudowa@pkbbudowa.pl
Adres spółki:
05-091 Ząbki, ul. Reymonta 30

  Siedziba Spółki mieści się w Ząbkach.

  Spółka działa w formie spółki komandytowej z siedzibą w Ząbkach, ul. Reymonta 30, 05-091 Ząbki, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000451298,  NIP 125 162 00 19, Regon 0146544356.

  Spółka działa na podstawie KSH oraz innych obowiązujących przepisów praw.

  Adres Spółki: 05-091 Ząbki, ul. Reymonta.

  Numer telefonu siedziby  +48 784 095 329, +48 784 095 333 .

  Krajem siedziby (utworzenia) Spółki jest Rzeczpospolita Polska.