Park Handlowy Chełmża

Projektowany Park Handlowo-Usługowy zlokalizowany będzie przy ulicy Bydgoskiej. Teren inwestycji sąsiaduje z granicą administracyjną miasta Chełmża. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża zakładają rozwój sąsiednich obszarów jako zabudowę przemysłową, usługową oraz mieszkaniową niską.