Park Handlowy w Modlnicy

Park handlowo-usługowy, dzięki dogodnemu położeniu komunikacyjnemu zdobędzie zasięg regionalny i stanie się ważnym miejscem zakupów dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców gminy oraz północno-zachodniej części miasta Kraków, a także dla osób podróżujących.

Park Handlowy Pruszków

Obiekt zlokalizowany będzie przy ulicy Grodziska, która jest drogą wojewódzką nr 719, na trasie Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Warszawa. Teren inwestycji otacza zabudowa mieszkaniowa (wielorodzinna i jednorodzinna) oraz obiekty handlu i usług. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje